Usługi cmentarne

Przedsiębiorstwo pogrzebowe Koperski oferuje również szereg usług cmentarnych. Jesteśmy pełnomocnikami parafii Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie i sprawujemy nadzór nad odpowiednim funkcjonowaniem cmentarza. Na tych samych zasadach sprawujemy też opiekę nad cmentarzem w Bieganowie, podlegającemu parafii Międzyborów.

Oprócz sprawowania obowiązków administratora cmentarzy, polegających na pilnowaniu przestrzegania ich regulaminów i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania nekropolii, wykonujemy usługi związane z kopaniem grobów ziemnych oraz wykonywaniem grobów murowanych.
Na życzenie rodziny zmarłego dodatkowo uświetniamy ceremonię pogrzebową.

Nasz dom pogrzebowy świadczy usługi cmentarne również na innych cmentarzach, jeśli jest zgoda zarządcy.

Oferujemy:

» Organizację pochówku do grobu ziemnego.
» Organizację pochówku do grobu murowanego.
» Otwieranie i zamykanie nagrobków.
» Asystę grabarską przy kapłanie prowadzącym ceremonię pogrzebową.

Ekshumacja

» Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu ekshumacji, w różnych warunkach geologicznych podłoży cmentarzy.
» Wykonujemy trumny do przeprowadzenia ekshumacji pod konkretne zlecenie.
» Pomagamy w załatwianiu wszelkich formalności związanych z ekshumacją.