Trumny na zamówienie

Chcąc doskonalić się w każdej ze świadczonych usług, przykładamy szczególną wagę do doboru właściwego personelu naszej firmy. Wychodzimy z założenia, że to ludzie tworzą firmę i gwarantują jej wysoką pozycję. Rozumiemy, jak ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji personelu i dlatego zapewniamy naszym pracownikom stałe uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wieńczone są przyznawaniem odpowiednich certyfikatów.

Pracownicy Domu Pogrzebowego Koperski są specjalnie selekcjonowani. Za każdym razem godnie i z należytym szacunkiem zachowują się w stosunku do osób zmarłych. Podczas wykonywania obowiązków nie zakłócają żałoby członków rodziny zmarłego.

Prdukcja trumien

Pracownicy domu pogrzebowego „KOPERSKI” są specjalnie selekcjonowani. Za każdym razem godnie i z należytym szacunkiem zachowują się w stosunku do osób zmarłych. Podczas wykonywania obowiązków nie zakłócają żałoby członków rodziny zmarłego.

Opieramy się głównie na personelu zatrudnionym w firmie na stałe. Dzięki temu pracownicy identyfikują się z firmą i mają odpowiednią motywację do pracy.